Muzeum - Strona główna » BIBLIOGRAFIA
Błońskie impresje
Zapisz się do biuletynu
Wyszukiwarka
BŁOŃSKIE ZABYTKIKARTY HISTORII
BIBLIOGRAFIAO PROJEKCIEMAPA SERWISUKONTAKT
Serdecznie dziękujemy autorom i właścicielom zamieszczonych materiałów

Gedeon - artykuł i zdjęcia z cmentarza żydowskiego.

Parafia Rokitno - Historia parafii i kościoła.
Hubert Śmietanka - Zamki Mazowsza

Werttrew Forum historyczno wojenne

Archiwum Głównego Akt Dawnych - Historia błońskiego sądownictwa.

Marcin Solarz "BŁONIE KSIĄŻĘCE MIASTO NA MAZOWSZU"

Sypek A., Sypek R.: Zamki i warownie ziemi mazowieckiej. Agencja Wydawnicza Egros i Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.

Galicka I.: Zabytki architektury i budownictwo w miastach i miasteczkach mazowieckich. Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Warszawa 1999.

Kiersnowska T.: Siedziba książęca na Mazowszu w XIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. T. 19, 1971 nr 3, s. 447-462.

Gierlach B.: Świt Mazowsza. Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1984, wyd. I. Galicka I.: Z mecenatu książęcego na Mazowszu.

Skrok Z.: Mazowsze nieznane. Przewodnik dla poszukujących i niewtajemniczonych. Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1999.

M. Wąsowicz, "Księgi sądowe ziemskie i grodzkie - wprowadzenie ogólne", w: "Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej", Warszawa 1975, s. 147-155.

T. Wierzbowski,"Akta ziemskie i grodzkie warszawskie", w: "Monumenta Iuris" t. I, Warszawa 1912, s. 223, 228.

A. Wolff, "Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381-1835", w: "Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych" t. I, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957, s. 175-194.


Powrót
Zrealizowano w ramach programu operacyjnego "Patriotyzm Jutra" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
COPYRIGHT © Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej